top of page
Om Klubben
RavImg-10.jpg

Avgifter

Här finner du SAKKs avgifter för medlemskap,

registrering, bedömning, m.m.

Obs! Porto kan tillkomma.

Medlemskap

Fullbetalande Medlem
300
kr/kalenderår
Medlem Utomlands
350
kr/kalenderår

För de som är ej folkbokförda i Sverige

Uppfödarmedlem
300
kr/kalenderår

Tillägg till ordinarie medlemskap

Registrering & Avel

Avelsutvärdering
500
kr/hund
Parningsansökan
350
kr

Endast avelsutvärderade hundar får ansöka om parning

Hundregistrering
*300
kr/hund
Valpkullsregistrering
*250
kr/valp

*SHK medlemskap krävs,

ytterliggare avgifter från SHK kan förekomma

DNA Prover

Pris justerad efter valutakurs 2023-09-01

Vid beställning av minst 2 DNA prover från samma laboratorium, var god och kontakta oss för ev. rabatter.

Porto tillkommer.

bottom of page