top of page

Etiska Riktlinjer

Svenska Alaskan Klee Kai Klubben (SAKK) kräver att alla medlemmar följer klubbens etiska riktlinjer för att främja den högsta standarden bland uppfödare, ägare och entusiaster.

SAKK sätter stor vikt på den fortsatta bevaringen, förbättringen, utvecklingen och välfärden för hundrasen, Alaskan Klee Kai.

Som en dedikerad Alaskan Klee Kai ägare/entusiast:​

 1. Accepterar jag samt tror på den fortsatta bevaringen, förbättringen, utvecklingen och välfärden för hundrasen som helhet.
  Detta ersätter de eventuella personliga, konkurrenskraftiga eller de ekonomiska skäl för att äga en Alaskan Klee Kai.

   

 2. Accepterar jag United Kennel Clubs (UKC) rasstandard, för Alaskan Klee Kai, som den nuvarande standard som Alaskan Klee Kai ska stämma överens med och avlas från.
   

 3. Kommer jag att uppdatera aktuell information över min Alaskan Klee Kai som krävs av SAKK.
   

 4. Kommer jag att visa god sportsmannaanda genom att vara respektfull i mina ord och uppförande vid utställningar och andra evenemang.
  Jag kommer att erbjuda uppmuntran och vägledning till intresserade personer med tanke på att rasens framtid beror på att dela med sig av korrekt och kunnig information.

   

 5. Kommer jag inte medvetet att förtala eller försöka skada andra hundägares rykte.
   

 6. Kommer jag att vara ärlig och saklig i all kommunikation, antingen skriftligt eller muntligt, samt i reklam eller marknadsföring av Alaskan Klee Kai.
  Jag kommer att respektera alla skriftliga kontrakt och avtal.

   

 7. Kommer jag att sträva efter att säkerställa god hälsa, sanitära levnadsförhållanden och rätt näring åt mina hundar; inklusive att följa ett program för rutinmässiga veterinärbesök, söka veterinärvård vid behov och utbilda mig själv om förebyggande åtgärder för aktuella medicinska problem, både vad gäller min plats och rasen i allmänhet.
  Jag känner igen möjligheten till avlivning som ett av ansvaretet för hundägande och kommer inte att tolerera onödigt lidande eller omänskliga behandlingar.

   

 8. Kommer jag att följa alla lagar som gäller för hundägande samt hundvård.
   

 9. Har jag aldrig blivit borttagen eller bannad från några hundklubbar eller föreningar.
   

 10. Har jag aldrig utretts för och/eller blivit skyldig till brott som involverar djur eller har fått några restriktioner på mig när det gäller att äga och/eller ta hand om djur.


Om/när jag avlar på min Alaskan Klee Kai:

 1. Kommer jag att se till att alla avelshundar är FCI, SAKK & UKC -registrerade, samt att alla valpkullar är SHK & UKC -registrerade.
   

 2. Samtycker jag till att utföra SAKKs & UKCs -kullregistrering för alla kullar jag föder upp innan valparna omplaceras eller att informera köparna om en förmildrande omständighet som kräver ytterligare tid.
   

 3. Kommer jag att avla min Alaskan Klee Kai endast med andra UKC -registrerade Alaskan Klee Kai som är en tillgång för rasen, demonstrerad genom att vara strukturellt och temperaments-mässigt sund, visar inga diskvalificerande fel, DNA testad samt genetisk sund.
   

 4. Har jag aldrig parat min Alaskan Klee Kai med en hund av någon annan ras/blandning.
   

 5. Kommer jag att avla min Alaskan Klee Kai först efter att den har mognat, enligt SAKKs hälsoprogram.
   

 6. Kommer jag att regelbundet hälsotesta alla avelshundars hälsa och för specifika hälsotillstånd som vanligtvis förekommer i rasen, samt bevisa att alla hälsotester utförs både för mina valpköpare och för SAKK
  Testerna inkluderar men är inte begränsade till följande:

  • Ögonlysning

  • Hjärtutvärdering

  • Autoimmun tyreoidit (sköldkörtel)

  • Patellar Luxation

  • Factor VII
    

 7. Ämnar jag att inte avla och kommer då att kastrera, eller sterilisera, mina Alaskan Klee Kai som visar diskvalificerande fel, medfödda defekter, kända ärftliga defekter, dåligt temperament eller annan utveckling som inte är av rasens bästa intresse.
  Ett undantag kan göras om en legitimerad veterinär intygar att kastrering/sterilisering kan äventyra hundens hälsa.

   

 8. Kommer jag att undersöka potentiella köpare så gott jag kan för att säkerställa en trygg och kärleksfull miljö och ett livslångt förhållande med alla hundar som jag säljer eller omplacerar.
   

 9. Samtycker jag att vara tillgänglig för vägledning för köpare av hundar som jag har sålt eller omplacerat.
   

 10. Kommer jag inte medvetet att sälja eller omplacera hundar till återförsäljare, djuraffärer, medicinska forskningsanläggningar eller till oetiska individer vars avsikter för avel är misstänksam för mig. Jag kommer inte att erbjuda några hundar eller avels-relaterade tjänster på auktioner, som priser eller för utlottning.
   

 11. Vid försäljning/omplacering av hund, kommer jag att bifoga besiktningsintyg, dna-test result, signerat köpeavtal och information om hundens livsstil (exempelvis hundens nuvarande diet) enligt SAKKs avelsstrategi, hälsoprogram, regler, riktlinjer och stadgar.
   

 12. Kommer alla valpar som säljs/omplaceras vara täckt av dolda fel försäkring.
   

 13. Samtycker jag att alla valpar/hundar är ID-märkta och registrerade innan de säljs/omplaceras.
   

 14. Samtycker jag att inte omplacera/sälja några valpar yngre än åtta veckors ålder. Valparna kommer att vara vaccinerade enligt lag eller utifrån veterinärrekommendation.
   

 15. Samtycker jag att uppmana köpare att kontakta mig som uppfödare om valpen eller hunden skulle behöva omplaceras.

bottom of page