Alaskan Klee Kai Mini Husky Wink Silly

Som medlem bidrar du till:

Klubbens tillväxt och utveckling
Etablering av rasen i Sverige
Rasens utveckling i Sverige

Som medlem kan du:

Få detaljerad info om rasen
Registrera din Klee Kai
Delta i SHKs aktiviteter
Ställa ut din Klee Kai i Sverige
Och mycket mer!

När vi har mottagit din ansökan handlägges denna av vår medlemsansvarige utvald av styrelsen. Vi förbehåller oss rätten att neka inträde om så beslutas av medlemsansvarige.


När ditt medlemskaps har godkänts får du därefter ett email med dina medlemsuppgifter och faktura för årsavgiften.

Ett medlemskap är giltigt under ett kalenderår (jan-dec).

Ansökningar som inkommer efter juli månad betalar endast halva årsavgiften för det resterande året.

Därefter betalas hela årsavgiften vid varje årsskift.

Medlemskapet är rullande för dig som redan är medlem i SAKK och faktura för nästkommande år skickas december månad