Mini Husky River
Om Klubben

Svenska Alaskan Klee Kai Klubben (SAKK) bildades den 7 April 2021 av Avera Bobadilla och hennes tik Aieva var även den första Alaskan Klee Kai som registrerades i Sverige.

 

Under juli 2021 kontaktade SAKKs styrelse riksorganisationen Svenska Hundklubben (SHK) med hopp om att kunna bygga ett långsiktigt samarbete. SHK är Sveriges andra kennelklubb som arbetar för att bland annat främja hundens utveckling och hälsa här i Sverige.

Mini Husky Deer

Den 10 augusti så erkändes Alaskan Klee Kai som sin egen hundras av SHK (och hamnade i kategorin “sällskapshund”, grupp 5). I samband med erkännandet så beslutade SHK att påbörja ett samarbete med oss. Detta ledde till att SAKK blev den officiella rasklubben för denna underbara hundras och kan enklare arbeta för att etablera och frambringa Alaskan Klee Kai här i Sverige.

 

Med hjälp av SHK har vi kunnat börja med att registrera de Alaskan Klee Kai som redan finns i Sverige, i den svenska stamboken. Samtidigt fortsätter vårt arbete med att representera rasen i Sverige, på sånt som event och utställningar organiserade av SHK. 

Den 11-12 december 2021 så deltog vår ordförande Avera och hennes tik Aieva i SHKs internationella utställning i Upplands Väsby. Dem fick “excellent” (utmärkt) i kvalitetsbedömning, flera certifikat och kom även på andra plats i ”best in group” (bäst i grupp, kategori. sällskapshund).