top of page
Om Klubben
RavImg-6.jpg

Om Klubben

Den Svenska Alaskan Klee Kai Klubben grundades den 7 April 2021 av Avera Bobadilla med syfte att främja, skydda och bevara rasen.

Alaskan Klee Kai (AKK) blev erkänd av:
American Rare Breed Association (ARBA) i 1995.
United Kennel Club (UKC) i Januari 1997.
American Kennel Clubs Foundation Stock Services (AKC FSS) i Oktober 2020 och
Svenska Hundklubben (SHK) i Augusti 2021.

Den Svenska Alaskan Klee Kai Klubben är här för att hjälpa till att vägleda, utbilda och informera ägare, uppfödare, entusiaster och allmänheten om rasen, dess historia , och dess framtid.

RavImg-40.jpg

Den 10 augusti så erkändes Alaskan Klee Kai som sin egen hundras av SHK (och hamnade i kategorin “sällskapshund”, grupp 5). I samband med erkännandet så beslutade SHK att påbörja ett samarbete med oss. Detta ledde till att SAKK blev den officiella rasklubben för denna underbara hundras och kan enklare arbeta för att etablera och frambringa Alaskan Klee Kai här i Sverige.

 

Med hjälp av SHK har vi kunnat börja med att registrera de Alaskan Klee Kai som redan finns i Sverige, i den svenska stamboken. Samtidigt fortsätter vårt arbete med att representera rasen i Sverige, på sånt som event och utställningar organiserade av SHK. 

Vår styrelse engagerar sig att ställa ut sina Klee Kai samt delta i andra typer av aktiviteter runt om i landet!

bottom of page