top of page

Nyheter

SAKK har ansökt om att få AKK erkänd!

Idag den 21 April skickade SAKKs styrelse in en ansökan till SKK (Svenska Kennelklubben) om att få Alaskan Klee Kai erkänd och tillagds i SKKs Annexregister.

Avhandlingen bestod av 49 sidor där rasen presenterades, rasstandarden bifogades, rasens status i Norden och resten av världen samt genetiska studier hos rasen.


SKKs AK (avelskommitté) har mottagit ansökan och kommer ta upp detta ärende den 3 Juni 2021 på deras nästa möte.

Vi förväntas att få ett svar 2-3 veckor därefter!

 

Uppdatering:

SKK har beslutat att avvakta med att erkänna rasen i Sverige tills rasen är klar med AKCs FSS programmet i sitt hemland för fullt erkännande.

Comments


bottom of page